Tài khoản Google Drive (Vĩnh viễn)

199,000599,000

Lưu ý:

  • Mỗi khách hàng sẽ được cấp tài khoản Google tạo sẵn từ Mua Chung Spy, với Username và mật khẩu tuỳ ý do khách hàng lựa chọn.
  • Sản phẩm hỗ trợ cồng dồn dung lượng khi mua nhiều sản phẩm cùng lúc

Ví dụ: Bạn có thể mua tài khoản 200GB bằng cách chọn mua sản phẩm 100GB với số lượng là 2

Bảo hành: Sản phẩm được bảo hành 2 năm kể từ ngày mua hàng

Trang chủ: https://www.google.com/intl/vi_VN/drive/

Sản phẩm này đã có sẵn tại cửa hàng
Mã: N/A Danh mục: , Từ khóa: