Turnitin

350,0001,050,000

Bạn sẽ nhận được: Gói nâng cấp Turnitin (Tài khoản cá nhân)

Lưu ý:

  • Gói nâng cấp Turnitin (1 Tháng) sẽ có 20 lượt check / 1 tháng
  • Gói nâng cấp Turnitin (3 Tháng) sẽ có 50 lượt check / 1 tháng.
  • Gói nâng cấp Turnitin (6 Tháng) sẽ có 30 lượt check / 1 ngày.
  • Gói nâng cấp Turnitin (12 Tháng) sẽ có 30 lượt check / 1 ngày.
Sản phẩm này đã có sẵn tại cửa hàng
Mã: N/A Danh mục: , , Từ khóa: