Tài khoản ChatGPT – OpenAI

79,000199,000

Bạn sẽ nhận được: Tài khoản ChatGPT Free Plan

Lưu ý:

  • Đây là tài khoản ChatGPT tạo sẵn, bạn đăng nhập vào là có thể sử dụng đầy đủ chức năng và được tặng sẵn trong tài khoản 5$ để sử dụng ứng dụng của OpenAI
  • Chúng tôi cung cấp tài khoản ChatGPT, không phải gói Plus/Professional
  • Nâng cấp tài khoản Plus: Chọn gói ChatGpt Plus bên dưới và gửi cho chúng tôi tài khoản cần nâng cấp
Sản phẩm này đã có sẵn tại cửa hàng